Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,


zápis se týká všech dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky a dětí narozených od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013. Zápis dětí do 1. ročníku proběhne v naší škole 16. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v současné první třídě – přízemí školy. Každému dítěti jsme přidělili čas, ve kterém se má k zápisu dostavit.


Prosíme – neopomeňte si vzít rodný list dítěte + občanský průkaz.


Kritéria pro přijetí v naší základní škole:Odklad povinné školní docházky:


není-li dítě tělesně, duševně nebo sociálně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad školní docházky o jeden školní rok.
V této situaci podá zákonný zástupce ředitelce školy písemnou žádost / bude u zápisu k vyzvednutí /, kterou je nutné doložit dalšími dvěma doklady:Na všechny děti i Vás, milí rodiče, se moc těšíme!


Zápis má podobu rozhovoru a činnostního pojetí. Současně si můžete prohlédnout prostory školy. O přijetí dítěte budete informování do 30. 04. 2019 na webových stránkách školy a na informační tabuli u vstupu do budovy. Nenajdete zde jméno svého dítěte, ale registrační číslo, které Vám bude u zápisu přiděleno. V případě nepřijetí dítěte budete informováni písemně.
Dne 07. 05. 2019 od 13:00 do 15:30 hodin se lze ve škole osobně informovat o proběhlém zápisu v kanceláři ředitelky školy.
Další dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 724 292 232.

Školní akce

Výběr aktuálních pozvánek na školní akce pořádané v tomto školním roce. Další pozvánky a plakáty naleznete v sekci AKCE.Historie školy U kostela

29.června 1952 ve Velkých Karlovicích s hrdostí otevírali novou školní budovu. Byl to velký svátek celé obce, neboť stará školní budova, vetchá stařenka, již po všech stránkách nevyhovovala a přímo ohrožovala životy žáků i vyučujících.

U jejího zrodu stáli mimo jiné tehdejší předseda MNV, učitel Arnošt Šrot, ředitel měšťanské školy Jindřich Duda, předseda místní školní rady Josef Vašut a řídící učitel obecné školy U kostela Jindřich Vašut. Stavební práce byly zahájeny už 14. srpna 1947 podle projektu ing.arch.Ludvíka Hilberta z Prahy. Místním dozorem nad stavbou byl pověřen stavitel Michal Solanský. Vzhledem k historickým událostem těch dob ( rok 1948) se však stavba protahovala a komplikovala. Její projekt prošel mnohými úpravami. Původní, na svou dobu velkorysé plány, byly minimalizovány jen na to nejnutnější. Nebyla postavena mateřská škola, školní kuchyně, jídelna, byl zrušen shromažďovací sál i tělocvična, která však byla nakonec postavena "načerno". Přesto nově postavená školní budova byla v té době nejmodernější v kraji. Učitelé společně s žáky přestěhovali vybavení ze staré budovy a 1. září 1952 se v ní začalo učit.


Stránka historie školy


Aktuality

Datum a svátek

Dnes je Pátek 26. dubna 2019
Svátek slaví Oto.

Děti, písničky a tance neznají hranice

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

ZŠ Velké Karlovice - Projekt


Další informace projektu

Mgr. Svatava Koňaříková

Ředitelka školy

Mgr. Petr Koňařík

Zástupce ředitele

Zřizovatel školy

Obec Velké Karlovice

Miroslav Koňařík

Starosta obce Velké Karlovice

Právní forma školy

Příspěvková organizace

Právní forma školy

Právním subjektem je škola od 1. ledna 2000.

Adresa

Základní škola
Velké Karlovice č. 19
756 06

Telefon & email

Tel/fax: +420 571 444 015
E-mail: zsvk@zsvk.cz
ID datové schránky: 6c9yi4z

Další kontakty

Kontakty na učitele, vychovatelky školní družiny a provozní zaměstnace školy naleznete v sekci ÚŘEDNÍ DESKA / Zaměstanci školy

ZŠ Velké karlovice

Do prázdnin zbývá :-)

Dnů
Hodin
Minut
Vteřin

Sponzoři školy: