Úřední deska

Texty

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019


Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu od 25. února do 3. března 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Zápis do prvního ročníku Základní školy Velké Karlovice proběhne v úterý 16. dubna 2019.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 budou jednotně vypsány na duben 2019 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví podle typu střední školy buď ministerstvo školství nebo ředitel střední školy.

Termíny výuky plavání
Výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd proběhne ve IV. čtvrtletí ve Vsetíně. Jezdí se v pondělí, vždy v 8:00 hodin od budovy školy. Termíny: 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. a jednou v úterý 11. 6. 2019.

Termíny rodičovských schůzek
Rodičovské schůzky budou probíhat vždy od 15:00 hodin v kmenových třídách žáků.
Úterý 23. října 2018 pro rodiče žáků 9. třídy
Úterý 6. listopadu 2018 – I. čtvrtletí
Úterý 8. ledna 2019 – II. čtvrtletí
Úterý 26. března 2019 – III. čtvrtletí
Úterý 28. května 2019 – IV. čtvrtletí

Informace ze školního stravování
Stravné ve školní jídelně pro školní rok 2018/2019 je stanoveno takto:
žáci 7 – 10 let 23,- Kč
žáci 11 – 14 let 25,- Kč
žáci, kteří dosáhnou 15-ti let, platí za jeden oběd 29,- Kč.
Žák má možnost první den nepřítomnosti ve škole odebrat oběd za výše uvedenou cenu. Další dny může obědy odebírat za plnou cenu, která činí 55,- Kč.
Obědy je možno odhlásit den předem do 12:00 hodin. Osobně v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 571 454 292.

Kontaktní údaje: Telefon: 571 444 015, e-mail: zsvk@zsvk.cz, web: www.zskv.cz

ZŠ Velké karlovice

Archiv aktualit

Archiv akcí