Aktuality

Seznam vložených aktualit

Sdělení rodičům o způsobu předávání učiva žákům

Sdělujeme všem žákům a zákonným zástupcům, že učitelé budou v pravidelném kontaktu s žáky přes školní e-mail. Týká se to žáků 5. – 9. třídy. Pokud by si některý žák nepamatoval heslo, kontaktujte mě na e-mailu petr.konarik@zsvk.cz nebo telefonu 602 683 004 a bude vygenerováno nové heslo. U mladších žáků bude třídní učitel rodiče kontaktovat, aby se dohodli na způsobu zadávání úkolů. Buďto telefonicky nebo elektronickou poštou.