Aktuality

Seznam vložených aktualit

Možné alternativy pro výuku žáků

Sledujte tento článek, budeme jej aktualizovat

Na programu ČT1 běží vzdělávací vysíláni pro žáky 1. stupně od 9:00 hod. Pro žáky zejména 9. ročníku připravujícím se k přijímacímu řízení, běží vysílání v odpoledních hodinách. Nadále však zůstává důležitá pro žáky naší školy komunikace s učiteli jednotlivých předmětů.
V této souvislosti děkujeme všem rodičům, zejména rodičům žáků 1. stupně, za spolupráci a pomoc v zájmu jejich dětí.

Další možné alternativy:
https://www.matika.in/cs/?fbclid=IwAR3HHgoQtPedR_SPOjIW6qrefjDGOchnZxZsOFWZ2BXDoBvIoTd6f05J5F8#3
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR1YQrvBt0tCxX6VXOOvKCxeWBhZmq952ShI1b4KWMCKG3UBPDUj1K4_Vxw