Děti, písničky a tance neznají hranice

Operační program přeshraniční spolupráce slovenská republika - česká republika

Karlovský kroj

Karlovský kroj patří ke kulturním hodnotám, které dokládají život lidí v Karlovicích v dobách minulých. Je svědectvím o době, kdy vznikal a nosil se. Vycházel především z přírodních materiálů získaných podomáckým zpracováním surovin rostlinného nebo živočišného původu – lnu, konopí, ovčí vlny a kůže. Karlovský kroj patří ke skupině valašských krojů rožnovských.

Zpracováno podle E.Urbachové, Z.Škarpichové, M.Brandstettrové, V.Kovářů, H.Mičkalové, V.Hrubešové, M.Fohlerové, S.Dorňáka a P.Jochce.