Úřední deska

Texty

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na útery 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu od 2. března do 6. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Zápis do prvního ročníku Základní školy Velké Karlovice proběhne v úterý 21. dubna 2020.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 budou jednotně vypsány na duben 2020 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví podle typu střední školy buď ministerstvo školství nebo ředitel střední školy.

Termíny výuky plavání
Výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd proběhne ve IV. čtvrtletí ve Vsetíně. Jezdí se v pondělí, vždy v 8:45 hodin od budovy školy. Termíny: 3. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. a 26. 6. 2020.

Termíny rodičovských schůzek
Rodičovské schůzky budou probíhat vždy od 15:00 hodin v kmenových třídách žáků.
Úterý 22. října 2019 pro rodiče žáků 9. třídy
Úterý 12. listopadu 2019 – I. čtvrtletí
Úterý 14. ledna 2020 – II. čtvrtletí
Úterý 7. dubna 2020 – III. čtvrtletí
Úterý 2. června 2020 – IV. čtvrtletí

Informace ze školního stravování
Stravné ve školní jídelně pro školní rok 2019/2020 je stanoveno takto:
žáci 7 – 10 let 23,- Kč
žáci 11 – 14 let 25,- Kč
žáci, kteří dosáhnou 15-ti let, platí za jeden oběd 29,- Kč.
Žák má možnost první den nepřítomnosti ve škole odebrat oběd za výše uvedenou cenu. Další dny může obědy odebírat za plnou cenu, která činí 55,- Kč.
Obědy je možno odhlásit den předem do 12:00 hodin. Osobně v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 571 454 292.

Kontaktní údaje: Telefon: 571 444 015, e-mail: zsvk@zsvk.cz, web: www.zskv.cz