Skolní jídelna

Informace pro strávníky a jídelní lístek

ZŠ Velké karlovice - Jídelna

Platba za stravné

Upozornění: Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům jsme nuceni od 1. září 2019 zvýšit cenu za oběd u všech strávníků.

Stravné se platí nejpozději do 25. dne v měsíci. Pokud strávník nezaplatí 2 měsíce jdoucí za sebou, bude odhlášen ze stravování.

Vydávání obědů ve školní jídelně

10:30 - 11:10výdej do jídlonosičů
11:10 - 11:30nevydává se
11:30 - 12:00výdej dětem
12:00 - 12:20výdej cizím strávníkům
12:20 - 13:45výdej dětem

Cena za obědy

Žáci školy7 - 10 let25,- Kč
Žáci školy11 - 14 let27,- Kč
Žáci školy15 let29,- Kč
Cizí strávníci-60,- Kč

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem do 12.00 hodin.

První den nepřítomnosti ve škole je možno oběd odebrat za sníženou cenu, další dny za plnou cenu, tj. 60,- Kč.

Odhlašuje se elektronicky na terminálu, telefonicky na telefonním čísle +420 571 454 292 nebo osobně v jídelně.