Úřední deska

Texty

Školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLAPři stanovování cesty, kterou se naše škola bude ubírat, navazujeme na dobrou prestiž a tradice, které si za uplynulá léta škola vybudovala, vycházíme z prostředí,ve kterém se nachází, stavíme na materiálním vybavení a podmínkách, které jsou jí v obci vytvářeny, ale i na lidském potenciálu, kterým disponuje.

Cílem NAŠÍ ŠKOLY je:
· Položit základy funkčního a moderního všeobecného vzdělání v rozsahu potřeb, předpokladů a možností žáků.

· Kultivovat osobnost po stránce rozumové, emocionální a volní, rozvíjet tělesnou zdatnost a vztah k životnímu prostředí a kulturním hodnotám.

· Uvést děti do základních, duchovních a mravních hodnot, aby získaly orientaci v okolním světě a v sobě samém.

Školu chápeme jako složitý fungující sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy, jehož úkolem je připravit děti pro život v reálném světě. Považujeme za bezpodmínečně nutné, aby jednotlivé subjekty tohoto složitého mechanismu - žáci, učitelé, rodiče i široká veřejnost , si navzájem dokázali porozumět, aby chtěli a uměli spolu komunikovat a spolupracovat.

Ideu porozumění, komunikace a spolupráce budeme uplatňovat nejen v oblasti vzdělávání, ale i v rovině osobnostního rozvoje. K takovému přístupu chceme vést i rodiče, zřizovatele, zájmové organizace i veřejnost v naší obci.

Jde nám o to, abychom veškerou činnost směřovali k jednomu cíli - aby škola byla naší nejen pro žáky, učitele a rodiče, ale i pro zřizovatele a vůbec všechny občany Velkých Karlovic. Chceme, abychom my všichni, když budeme do této školy chodit, budeme o ní mluvit, budeme rozhodovat o tom, co ve škole vylepšit, co pro školu udělat, čím jí pomoci, nebo na ní budeme vzpomínat, abychom o ní mluvili, ale i přemýšleli jako o Naší škole.

Připojené dokumenty ke stažení

  • svp-nase-skola-2013-s-upravou-2-10-2014.pdf
  • PDF
  • Stáhnout