Výchovné poradenství

Pomoc výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Jitka Koňaříková

Výchovná poradkyně pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ.

Je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko psychologická poradna, krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři). Úzce spolupracuje s třídními učiteli a protidrogovým preventistou.

Kontakt:
Telefon: +420 571 444 015
Mail: jitka.konarikova@zsvk.cz

Konzultační hodiny:
V úterý 13.00 - 15.00 hodin
V kdykoliv po předchozí domluvě telefonem: +420 571 444 015

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE:
Doporučuji odkazy webových stránek, především http://www.zkola.cz

Dokumenty ke stažení